CERINA-Plan

Investitionen für den globalen Klimaschutz

 • CERINA.org

 • CERINA Plan

 • Global CO2 Emissions

 • Investments in Renewable Energies

 • Chronology of International Climate Protection

 • Downloads

 • Press

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

CERINA planı ve dünya genelindeki CO2 emisyonları

2014 yılında dünya genelindeki CO2 emisyonları toplamda 35,45 milyar tona ulaştı ve bununla birlikte 1990 yılının yüzde 55 daha üzerinde. Artan CO2 emisyonu eğrisi, Kyoto mekanizmasının sınırlama modeli olarak çalışmadığını gösteriyor. Yenilebilir enerji ekonomisi alanında faaliyet gösteren IWR Enstitüsü, münferit ülkelerin neden olduğu CO2 salımının yenilenebilir enerjilere yapılacak yatırımlarla doğrudan birleştirildiği ve emisyonların küresel anlamda dengelenmesine yönelik alternatif bir öneri (yatırım modeli) olan CERINA planını (CO2-Emissions and Renewable Investment Action Plan (CO2 emisyonları ve yenilenebilir yatırım eylem planı)) geliştirdi.